Transkripsjonsfaktorer, (biokjemi), proteiner som regulerer genuttrykket, dvs. RNA-syntesen. I høyere organismer skjer dette ved at proteinene bindes i genenes promotorområde. Basale faktorer bindes til DNA og til RNA-polymerasen i den basale del av promotorområdet. Aktiverende, henholdsvis hemmende faktorer bindes til enhancer- og silencersekvenser lenger ute. Se genregulering og signaloverføring.