4 B Arkitekter AS, norsk arkitektkontor, oppkalt etter firmaets første adresse i Oslo – Vestheimgata 4b. Etablert i 1968 da arkitektene Åsmund Skard og Ole Fredrik Stoveland vant konkurransen om utformingen av Ibsenhuset i Skien (ferdig 1973). Blant en rekke andre større arbeider kan nevnes Kristiansand Folkebibliotek, som ble belønnet med Houens Fonds diplom i 1983, Det Norske Teatrets nybygg fra 1985, Lilleparken borettslag, begge i Oslo og Trøndelag teater i Trondheim fra 1997. Kontoret har i sine beste prosjekter klart å forene rasjonell analyse av oppgavens problemstillinger med et elegant formalt uttrykk.