Persia var frem til 1935 navnet på det landet som i dag heter Iran. I oldtiden bodde det flere folkeslag og stammer i dette store området, og det oppsto flere mektige kongeriker gjennom tidene. I flere perioder var nesten hele Midtøsten underlagt Persias konger.Den første persiske folkegruppen var mederne på 700–600-tallet fvt. Deretter fulgte akemenidene fra rundt 550 fvt. Hele artikkelen