Perserrikets historie

Persia var frem til 1935 navnet på det landet som i dag heter Iran. I oldtiden lå det flere mektige kongeriker i dette området. I perioder var nesten hele Midtøsten underlagt Persias konger. . Hele artikkelen