Hyrkania var i oldtiden det gamle greske navnet på landskapet mellom Elburs og Det kaspiske hav (Mare Hyrcanum). På gammelpersisk het det samme områdetVirkana, på nypersisk Gurgan. Den viktigte byen var Zadrakarta, nåværende Sari. Landet var underlagt Assyria, senere Media og Persia.