Rettsvitenskap er den vitenskapelige behandling av lov og rett. Sentral betydning i rettsvitenskapen har studiet av lover med lovforarbeider, og dommer og andre rettsavgjørelser, i Norge særlig av Høyesterett. Kjernen i rettsvitenskapen er systematiske studier av nåtidens rett med beskrivelse og analyse av de regler som gjelder og blir anvendt av domstolene, av begrunnelsen for reglene og av sammenhenger og ulikheter, eventuelt motsetninger, i rettssystemet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Engelsk-amerikansk rett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt