Engelsk-amerikansk rett

Rettsvitenskap, jus, den vitenskapelige behandling av rettsstoffet, der lover med forarbeider og domsmaterialet er av sentral betydning. Kjernen i rettsvitenskapen er systematiske studier av nåtidens rett med beskrivelse og analyse av de regler som gjelder (typisk: som blir anvendt av domstolene), av reglenes begrunnelse og av sammenhenger og ulikheter, eventuelt motsetninger, i rettssystemet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Engelsk-amerikansk rett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt