Engelsk-amerikansk rett

Etter at du har lest denne artikkelen, dukker det opp noen spørsmål som vi gjerne ser at du som leser av artikkelen svarer på. Tilbakemeldinger fra leserne er viktig for Store Norske Leksikon. Det tar om lag 3 minutter å svare på spørsmåla. Spørreundersøkelsen er anonym. Rettsvitenskap er den vitenskapelige behandling av lov og rett. Sentral betydning i rettsvitenskapen har studiet av lover med lovforarbeider, og dommer og andre rettsavgjørelser, i Norge særlig av Høyesterett. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Engelsk-amerikansk rett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt