Fredsdommer, lekdommer, gjerne ulønnet. I England og Wales pådømmes de fleste mindre straffesaker av Magistrates' Courts, som mange steder består av tre fredsdommere med en clerk som rådgiver. Fredsdommeren tar også del i andre straffesaker, dømmer i visse mindre sivile saker og har enkelte administrative oppgaver. Tilsvarende ordninger finnes i andre common law-land, som USA, der fredsdommere gjerne er valgte. Betegnelsen har sammenheng med at dommerens avgjørelser skulle skape fred på stedet.