Freehold, eiendomsrett til jord, i motsetning til forskjellige typer festeforhold, såsom copyhold og leasehold. En bruker ikke betegnelsen eiendomsrett, fordi all jord holdes i len fra monarken etter den normanniske erobringen i 1066. Magna Carta (1215) stadfester imidlertid begrensninger i monarkens rett som lensherre.