Solicitor, rådgivende advokat, før 1873 kalt attorney. Advokatstanden i Storbritannia deles i solicitors og barristers. En solicitor utfører vesentlig advokatarbeid utenfor rettergang (formuesforvaltning, eiendomsomsetning, råd i rettslige anliggender), foruten å forberede saksanlegg. Han kan hovedsakelig bare føre saker for de underordnede retter, ellers må han engasjere (brief) en barrister, og en solicitor utnevnes ikke til høyere dommerembeter. Solicitor-General, se attorney.