High Court of Justice, sentral engelsk domstol, sammen med bl.a annen-instansen Court of Appeal del av Supreme Court. Den behandler i første instans sivile saker som hører inn under dens tre avdelinger: Chancery (bl.a. eiendomsrett, firmarett), Queen's Bench (evt. King's Bench) (bl.a. erstatning, ærekrenkelse, sjørett) og Family (bl.a. skilsmisse, adopsjon, verger for umyndige).