Consideration, i rettsvesen i engelsktalende land gyldighetsvilkår for vanlige kontrakter i Common Law, slik at det må avtales en motytelse (som for eksempel i et vanlig kjøp). Ensidige disposisjoner (så som gaver) mangler avtalt motytelse, og er derfor ikke uten videre gyldige (se deed).