Coroner, tjenestemann med særlig tilknytning til rettsvesenet i engelsk-amerikanske rettsystemer. Coroner leder Coroner's Court, hvis hovedoppgave er å foreta undersøkelse, inquest, i tilfelle av at noen er avgått ved en voldsom eller unaturlig død eller er død i fengsel. Coroner skal i så fall i alminnelighet sammenkalle en undersøkelsesjury, coroner's jury, og etter at liksyn er holdt, foreta vitneforhør m.m. og sørge for at kjennelse om dødsårsaken blir avgitt.