Contempt of court, i engelsk-amerikansk rettsliv et begrep som anvendes i meget vid utstrekning til å hevde domstolenes autoritet. Contempt of court omfatter høyst forskjellige forhold, således ikke bare injurier mot retten, men f.eks. uteblivelse fra et rettsmøte, nektelse av å oppfylle en dom m.m. Straffen for contempt of court (bøter eller fengsel) kan ofte dikteres summarisk.