Trial, rettsmøte til avgjørelse av saken (i motsetning til forberedende prosessuelle spørsmål), noe i likhet med norsk hovedforhandling. Bruken varierer. En mock trial er en prosessøvelse eller prosedyrekonkurranse.