Tort law, erstatningsrett som ikke bygger på kontrakt, f.eks. erstatning for personskade ved uaktsomme handlinger. Se erstatning.