County Court, i England og Wales lokale sivildomstoler, opprettet 1846. Domstolen hadde opprinnelig hovedsakelig domsmyndighet i mindre formuessaker, men har etter hvert fått stadig utvidet kompetanse. Dens dommer kan påankes til Court of Appeal. Se Storbritannia og Nord-Irland (Rettsvesen) og USA (Rettsvesen).