Saltgress er en planteslekt i gressfamilien.Dette er lave eller middelshøye arter med glatte blad og stilkete småaks.Det finnes 100 arter, hvorav seks vokser i Norge på strandkanter eller nitrogenrik jord. Den vanligste er fjæresaltgress, som danner tette gressmatter så langt nede på stranden at den oversvømmes ved høyvann.. Hele artikkelen

Ny artikkel