Snerprørkvein, flerårig art i gressfamilien. 60–120 cm høye strå med en smal rødgrå topp, bladene er blankt grønne. Vokser på tørre steder i skog, nordover til Nord-Trøndelag.