Jemtlandsrapp, flerårig vivipart gress, 20–30 cm høyt. Regnes av og til som egen art, men oppfattes som regel som en krysning mellom fjellrapp og mykrapp. Toppen er vinrød og minner om en vivipar fjellrapp mens tuene og vekstformen minner om mykrapp. Jemtlandsrapp vokser på snøleier og grus på kalkrik grunn i fjellet fra Ryfylke til Nord-Trøndelag, muligens også i Nordland.