Moderne norsk språk og språkhistorie

Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanlig å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperioder, med glidende overganger mellom periodene.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ernst Håkon Jahr

Universitetet i Agder

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 17 artikler:

I

  1. i-mål