Departementsstil, språkføring som har vært regnet som særlig typisk for departementer o.a. offentlige instanser, egentlig en mer eller mindre gjennomført kansellistil. Departementsstil finnes i begge mål, men mest i bokmål, og preges særlig av upersonlige konstruksjoner (f.eks. s-passiv, subjektet uttrykt ved en/ein, hilsningsformler som «Etter fullmakt»). Ved opplæring av personale og andre tiltak og gjennom den generelle språkutviklingen er departementsstilen i ferd med å bli mindre stiv.