Høytidsspråket, skriftspråkuttalen av det dansk-norske litterære fellesspråket som i visse sammenhenger ble brukt i Norge under dansketiden og frem mot moderne tid.