Styrvol, dialektbetegnelse for rorpinne. På gamle, slanke båttyper, særlig nordlandsbåter, er roret forsynt med en tverrpinne. Fra denne går en stang, styrvol, som roret beveges med, forover til styreplassen.