Teknikker og materialer i håndverk

Håndverk, produksjonsform som for en stor del krever håndarbeid og personlig innsikt, og som forutsetter opplæring og lang øvelse. Håndverkere benyttet opprinnelig bare enklere verktøy, men har etter hvert også tatt i bruk maskiner og andre teknologiske hjelpemidler. Noen håndverksfag er fortrengt av fabrikkmessige produksjonsformer som gjør produktet billigere, og enkelte håndverk er i vår tid vesentlig begrenset til reparasjonsarbeider. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 47 artikler: