Stopling, maleteknikk som gir lakk- eller malingstrøk en jevnt knudret overflate ved bruk av en spesiell kost (stoplekost), rull (rullestopler) eller svamp (stoplesvamp).