Gaupestokk er i gammel lafteteknikk betegnelse på stokken over døråpningen.