Limstryking, påføring av en løsning av vannløselig limstoff på porøse underlag som forbehandling før maling eller tapetsering.