Porefylling, forbehandling av treverk før lakkering eller politurbehandling for å gi glattest mulig overflate. Porefyllingsmiddelet, som er et finkornet materiale (sagflis, leirpartikler el.l.) blandet med linolje eller lim, gnis godt inn i overflaten. Behandlingen er spesielt aktuell for møbler o.l. av treverk med store porer, som eik, ask og mahogni.