Dørslag er reduksjon av fiskevekt, og brukes særlig ved omsetning av saltfisk og klippfisk når fisken ikke er helt saltmoden eller tilstrekkelig tørr. Kjøper og selger blir da enige om for eksempel 5 % dørslag, hvoretter man innstiller vekten på 105 kg og kaller det 100 kg i oppgjøret.