Luse er det å fylle mellomrommene bak en list. Hensikten er blant annet å hindre trekk og adgangen for mus. Lusing medfører betydelig arbeid, noe som har medvirket til at lister nå ofte legges inntrukket istedenfor utenpå.