Treull, lange, smale, bøyelige tresponer, brukes som innpaknings-, stoppe- eller filtermateriale. Treull fremstilles i spesialbygde høvelmaskiner.