Stripsing er fremstilling av heltreplater og møbelplater ved å splitte trebord opp i relativt smale lameller som høvles og limes sammen kant i kant. Lamellene legges ved sammenlimingen med vekslende årring-retning for å motvirke krumning ved varierende fuktinnhold.