Strekking, av metall i kald eller varm tilstand; smiing, der emnet blir strekt i lengderetningen. Eksempel på en slik strekkbøy kan være meiene på en sparkstøtting.