Akromatisk punkt, hvitpunktet, fargen av den belysning som fargesystemet er definert for, f.eks. dagslys eller glødelampelys. Se fargemåling.