Opalescens er det at et stoff opaliserer, det vil si reflekterer lys på en bestemt, skimrende måte. Dette er ikke en form for luminescens, slik ordet kunne tyde på. Fargespillet skyldes interferens av lys som reflekteres.