Subtraktiv fargeblanding, fargeblanding som primært bygger på lysets absorpsjon og refleksjon i materien, f.eks. ved blanding av malerfarger. Se farge (fargeblanding).