Jødeforfølgelse i moderne tid

Den moderne antisemittismen utviklet seg i Europa på andre halvdel av 1800-tallet. Hatet mot jødene endret seg fra å være basert på religiøse fordommer til også å inneholde påstander om at jødene var en egen rase, med spesielle og negative egenskaper.Jødehatet tok mange former. Det ble utgitt jødefiendtlige bøker og skrifter, og dannet organisasjoner og politiske partier hvor en viktig sak var å bekjempe det de mente var jødenes negative påvirkning i samfunnet.For å lese om antisemittisme før 1800, se jødeforfølgelser i oldtid og middelalder, den kristne antijudaismen og jødeforfølgelser etter middelalder.For å lese om jødeutryddelsene før og under andre verdenskrig, se Holocaust og Holocaust i Norge.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Vibeke Kieding Banik

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 14 artikler: