Biologisk psykologi

Biologisk psykologi, den delen av psykologien som undersøker sammenhengen mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.Eksempler på biologisk psykologi er utforskning av biologiske sider ved stress, motivasjon, aggresjon eller fryktresponser.Fysiologiske og billeddiagnostiske målemetoder benyttes gjerne samtidig med psykologiske undersøkelser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Aslaksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 25 artikler: