Biologisk psykologi

Biologisk psykologi er den delen av psykologien som undersøker sammenhengen mellom biologiske prosesser og psykologiske funksjoner.Biologisk psykologi er relatert til en rekke andre fagfelt utenfor psykologien og benytter kunnskap fra blant annet fra nevrobiologi, genetikk og anatomi for å studere det biologiske grunnlaget for atferd hos mennesker og dyr.En rekke andre fagfelt innen psykologien benytter samme kunnskapsgrunnlag som biologisk psykologi, eksempler på dette er nevropsykologi, kognitiv nevrovitenskap, fysiologisk psykologi, psykofysiologi og evolusjonspsykologi.I internasjonal faglitteratur inkluderes biologisk psykologi ofte under termen nevrovitenskap.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Aslaksen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 26 artikler: