Sensorisk, som har å gjøre med inntrykk og informasjon som hjernen mottar gjennom sanseorganene. Se også sansene.