Psykobiologi, kunnskap om hvordan psykologiske prosesser påvirker biologiske forhold og fysiologiske prosesser. Se biologisk psykologi.