Komparativ psykologi, sammenlignende psykologi, der man undersøker atferdsprosesser hos dyr som antas å være tilsvarende hos mennesker. Dette omfatter blant annet studier av dyr på ulike utviklingstrinn. Se dyrepsykologi.