Skjoldhår, skjoldformede, hvite hår som gir plantene et sølvglinsende utseende. Særlig vanlig i tindvedfamilien.