Eksodermis, det cellelaget som ligger like under epidermis hos røtter. Eksodermis har lignende funksjon som endodermis.