Korkporer, lokale dannelser i plantenes korklag. De dannes gjerne i unge grener og stammer under spalteåpningene samtidig med at dannelsen av korklaget begynner. De består av løse, avrundede, døde celler som avsnøres fra korkkambiet innenfor. Når antallet av disse cellene øker, sprenges epidermis, og porene rager frem fra det omliggende korklag. Mellom de løse cellene er det rikelig med luftkanaler, og porene fungerer som luftforbindelse mellom de levende cellene innenfor korken og luften utenfor. Tydelige korkporer finnes hos hyll, bjørk o.a. På bjørkenever fra eldre stammer viser de seg ofte som svarte tverrstreker.