Kvillajabark er barken av såpetreet. Tidligere ble den brukt som hostefremkallende og slimløsende legemiddel. Kvillajabark inneholder store mengder saponiner (såpestoff), og det er disse som gir drogen dens verdi bl.a. som vaskemiddel.