Plantemorfologi, læren om plantenes ytre bygning og form. I videre betydning hører også planteanatomi med til plantemorfologi. Plantemorfologi omfatter også studiet av formforandringer som foregår under en plantes utvikling fra frø til utvokst individ (ontogeni), så vel som studiet av plantenes utviklingshistorie gjennom tidene (fylogeni). I moderne plantemorfologi undersøkes hvilke faktorer som bestemmer plantenes form.