Bosnia-Hercegovinas litteratur

Fagansvarlig

Svein Mønnesland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 artikler: