Ukrainsk litteratur

Ukrainsk litteratur har en mer enn tusen år lang historie. I bred forstand omfatter den litterære verker skrevet på det området som i dag utgjør Ukraina, av forfattere med tilknytning til dette området, eller på ukrainsk språk. Det territoriet som i dag utgjør Ukraina har gjennom historien vært åsted for mange ulike statsdannelser og vært gjenstand for ulike kulturinnflytelser. Hele artikkelen