Ukrainsk litteratur har en mer enn tusen år lang historie. I bred forstand omfatter den litterære verker skrevet på det området som i dag utgjør Ukraina, av forfattere med tilknytning til dette området, eller på ukrainsk språk. Hele artikkelen