Ukrainsk litteratur

Den eldste ukrainske litteraturen, fra 900- til 1200-tallet, er i det vesentlige skrevet på kirkeslavisk. Kiev var kultursentrum. Ca. 1380–1680 var Ukraina under polsk-litauisk herredømme, og ukrainsk fikk ingen muligheter til å utvikle seg som et eget litteraturspråk. Polsk var dominerende, og mønstrene for versemål og litterære sjangere var de klassisk-latinske. Hele artikkelen