Palestinas geografi

Som geografisk betegnelse brukes Palestina på det området i Midtøsten som inneholder Israel og de okkuperte palestinske områdene Gaza og Vestbredden.Politisk brukes Palestina til å omtale det palestinske selvstyrte området som består av Gaza og Vestbredden. Gaza grenser til Egypt i sørvest, Israel i øst og nord og til Middelhavet i vest; Vestbredden ligger på vestsiden av Jordanelven, med grense til Israel i sør, vest og nord, og til Jordan i øst.På tross av at de palestinske territoriene er okkupert av Israel, så er Palestina opprettet som en egen stat, og anerkjent som sådan av 136 land, så vel som av FNs generalforsamling. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jørgen Jensehaugen

PRIO Institutt for fredsforskning

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 15 artikler:

H

  1. Hebron

N

  1. Nablus