Som geografisk betegnelse brukes Palestina på det området i Midtøsten som inneholder Israel og de okkuperte palestinske områdene Gaza og Vestbredden. Politisk brukes Palestina til å omtale det palestinske selvstyrte området som består av Gaza og Vestbredden. Gaza grenser til Egypt i sørvest, Israel i øst og nord og til Middelhavet i vest; Vestbredden ligger på vestsiden av Jordanelven, med grense til Israel i sør, vest og nord, og til Jordan i øst. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Palestinas geografi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt