Baklibreen, utløper fra Jostedalsbreen ned mot Jostedal i Luster kommune, Sogn og Fjordane. Brefronten til Baklibreen har rykket frem de senere årene. Et isras fra brefronten med 250 000 tonn is drepte tre nederlandske turister i 1986.