Maradalsbreen, bre i Luster kommune, Sogn og Fjordane. Breen ligger mellom Styggedalstindane og Maradalstindane i Hurrungane i Vest-Jotunheimen. Breelven Maradøla renner ut i Utla.